Toán Lớp 5: Bài 1 :a,Tính ciều cao AH của hình tam giác ABC biết đọ dài đáy BC 25,8 dm và diện tích hình tam giác ABC là 835,92 dm vuông. b,Tính độ

Question

Toán Lớp 5: Bài 1 :a,Tính ciều cao AH của hình tam giác ABC biết đọ dài đáy BC 25,8 dm và diện tích hình tam giác ABC là 835,92 dm vuông.
b,Tính độ dài đáy NP của hình tam giác MNP biết chiều cao MI là 25,4cm và diện tích hình tam giác MNP là 238,76 cm vuông
giải giúp mk với ạ
giải đầy đủ nhé !
\Mk đang cần gấp
Cảm ơn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 27 phút 2022-05-01T14:29:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, Chiều cao AH là:

      835,92 x 2 : 25,8 = 64,8 (dm)

      Độ dài đáy NP là:

       238,76 x 2 : 25,4 = 18,8 (dm)

  Đáp số: a, 64,8dm

               b, 18,8dm  

  #anhthu

  #hoidap247.

  Nếu hay cho xin 5*+CTLHN. THANKS!

   

 2. $\text{Bài 1:}$

  $\text{Độ dài của chiều cao AH của hình tam giác ABC là:}$

  $\text{835,92 x 2 : 25,8 = 64,8 ( dm )}$

  $\text{Đ/S: 64,8 dm}$

  $\text{Bài 2:}$

  $\text{Độ dài của đáy NP của hình tam giác MNP là:}$

  $\text{238,76 x 2 : 25,4 = 18,8 ( dm )}$

  $\text{Đ/S: 18,8 dm}$

  $\text{@Florence123}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )