Toán Lớp 5: bài 1: a, tìm số thập phân a,b biết :a,b =(a+b) ×0,5 b, tìm x và số thập phân a,bc biết : a,bc × xx=7733

Question

Toán Lớp 5: bài 1: a, tìm số thập phân a,b biết :a,b =(a+b) ×0,5
b, tìm x và số thập phân a,bc biết : a,bc × xx=7733, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 5 ngày 2022-06-17T11:15:53+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Phân tích cấu tạo số ta có: a,b=(a+b)x0,5
  a+ 0,1b=0,5a + 0,5b
  0,5a= 0,4b
  5a=4b vì a, b là các số có một chữ số nên => a=4 và b=5 số thập phân phải tìm là 4,5
  b,
  Ta có:
  a,bc.xx¯=77,33
  ⇒abc¯:100.x.11=77,33
  ⇒abc¯.x=77,33.100:11
  ⇒abc¯.x=703
  Mà 703 là số nguyên tố
  ⇒Ư(703)={1;703}
   x≠703⇒x=1
  ⇒abc¯=703
  ⇒a,bc=7,03
  Vậy 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )