Toán Lớp 5: Bài 1: a,Tìm số thập phân a,b biết : a,b =(a+b) × 0,5 b,Tìm x và số thập phân a,bc biết : a,bc × xx=7733 nhanh nha em đang cần gấp

Question

Toán Lớp 5: Bài 1:
a,Tìm số thập phân a,b biết : a,b =(a+b) × 0,5
b,Tìm x và số thập phân a,bc biết : a,bc × xx=7733
nhanh nha em đang cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 1 tuần 2022-06-18T03:47:59+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   a, Phân tích cấu tạo số ta có: a,b=(a+b)x0,5
  a+ 0,1b=0,5a + 0,5b
  0,5a= 0,4b
  5a=4b vì a, b là các số có một chữ số nên => a=4 và b=5 số thập phân phải tìm là 4,5
  b, Giả sử x=1 thì xx=11 
  Vậy = 77,33 : 11 
  a,bc = 7,03
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )