Toán Lớp 5: Bài 1: 12 người có thể hoàn thành một lô hàng trong 5 ngày. Muốn hết lô hàng đó trong 4 ngày, bạn cần THÊM mấy người? (Biết sức làm của

Question

Toán Lớp 5: Bài 1: 12 người có thể hoàn thành một lô hàng trong 5 ngày. Muốn hết lô hàng đó trong 4 ngày, bạn cần THÊM mấy người? (Biết sức làm của mỗi người như nhau)
Bài 2: Có một số tiền, nếu mua gạo thơm với giá 3600 đồng một kg, thì được 12kg gạo. Nếu mua gạo thường, giá mỗi kg 1800 đồng thì liệu có bao nhiêu kg gạo?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 6 tháng 2022-06-16T00:59:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài giải
  Muốn hoàn thành một lô hàng trong 1 ngày thì cần số người là:
  12xx5=60  ( người )
  Muốn hoàn thành một lô hàng trong 4 ngày thì cần số người là:
  60 : 4 = 15  ( người )
  Đáp số: 15 người.
  __________________________________________
  Bài giải
  Số tiền đó là:
  3600xx12 = 43  200  ( đồng )
  Nếu mua gạo thường với giá mỗi kg  1800 đồng thì mua được số kg gạo thường là:
  43  200 : 1800 = 24  ( kg )
  Đáp số: 24kg gạo thường.
  ~Học tốt~
  $#No copy$

 2. bài 1:
  bài giải
  muốn hoàn thành lô hàng đó trong 1 người cần số người là:
  12×5=60(người)
  muốn hoàn thành lô hàng trong 4 ngày cần số người là:
  60:4=15(người)
  cần thêm số người để hoàn thành lô hàng trong 4 ngày là:
  15-12=3(người)
           đáp số:3 người
  bài 2:
  bài giải
  số tiền mua một kg gạo thơm gấp số tiền mua một kg gạo nếp là:
  3600:1800=2(lần)
  cùng với số tiền đó nếu mua gạo thường thì được số gạo là:
  12×2=24(kg)
           đáp số :24 kg gạo thường
  Bạn cho mình câu trả lời hay nhất đi, mình còn 1 ctlhn nữa là lên hiểu biết rồi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )