Toán Lớp 5: Bác An bỏ ra 3 200 000 đồng tiền vốn để mua 200 quả bưởi về bán. Sau khi bán hết số bưởi , bác tính được lãi 12,5% tiền vốn. a) Tính số

Question

Toán Lớp 5: Bác An bỏ ra 3 200 000 đồng tiền vốn để mua 200 quả bưởi về bán. Sau khi bán hết số bưởi , bác tính được lãi 12,5% tiền vốn.
a) Tính số tiền vốn và lãi bác thu về sau khi bán hết số bưởi
b) Hỏi bác đã bán được trung bình mỗi quả bưởi với giá bao nhiêu tiền?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 2 tháng 2022-02-17T22:02:02+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)Bác lãi số tiền số tiền là:
   3 200 000:100×12,5=400 000(đồng)
  Cả số tiền lãi và vốn sau khi bán hết số bưởi là:
   3 200 000+400 000=3 600 000(đồng)
  b)Mỗi quả bưởi bán với giá tiền là:
    3 600 000:200=18 000(đồng)
                          Đáp số a)400 000 đồng
                                       b)18 000 đồng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )