Toán Lớp 5: ba qua bi ngo can nang muoi mot phay nam kg . qua thu nhat can nang ba phay hai kg , qua thu hai nhe hon qua thu nhat mot phay nam kg .

Question

Toán Lớp 5: ba qua bi ngo can nang muoi mot phay nam kg . qua thu nhat can nang ba phay hai kg , qua thu hai nhe hon qua thu nhat mot phay nam kg . Hoi qua thu ba can nang bao nhieu ki lo gam ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 8 tháng 2022-04-19T20:46:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Quả thứ 3 cân nặng là:
    11,5 – (3,2 + 3,2 – 1,5) = 6,6 (kg)
               Đáp số: 6,6 kg

 2. $\text{Quả thứ hai nặng là :}$
  $\text{11,5-1,5=10 (kg)}$
  $\text{Quả thứ nhất và quả thứ hai nặng là:}$
  $\text{11,5+10=21,5 (kg)}$
  $\text{Quả thứ ba nặng là:}$
  $\text{11,5-21,5=-10 (kg)}$
  $\text{Đáp số :-10 kg}$
  Sai đề -_-
  $FF$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )