Toán Lớp 5: Ba chai dầu có tất cả 1,61 dầu . Lượng dầu ở chai thứ nhất và chai thứ hai là 1,1 lít . Lượng dầu ở chai thứ hai và thứ ba là 0,85 lít

Question

Toán Lớp 5: Ba chai dầu có tất cả 1,61 dầu . Lượng dầu ở chai thứ nhất và chai thứ hai là 1,1 lít . Lượng dầu ở chai thứ hai và thứ ba là 0,85 lít . Hỏi mỗi chai có mấy lít dầu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 8 tháng 2022-04-19T11:30:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài giải
  Chai thứ nhất có số lít dầu là :
  1,61 – 0,85 = 0,76 ( l )
  Chai thứ hai có số lít dầu là :
  1,1 – 0,76 = 0,34 ( l )
  Chai thứ ba có số lít dầu là :
  0,85 – 0,34 = 0,51 ( l )
  Đáp số : Chai thứ nhất : 0,76 l dầu
                Chai thứ hai : 0,34 l dầu
                Chai thứ ba : 0,51 l dầu

 2. Lượng dầu ở chai thứ 1 là:
  1,61 – 0,85 = 0,76 (l)
  Lượng dầu ở chai thứ 3 là:
  1,61 – 1,1 = 0,51 (l)
  Lượng dầu ở chai thứ 2 là:
  0,85 – 0,51 = 0,34 (l)
  Đáp số:
  chai thứ 1: 0,76 l
  chai thứ 2: 0,34 l
  chai thứ 3: 0,51 l

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )