Toán Lớp 5: Ba bạn An, Bình, Chi chia nhau một gói kẹo. Đầu tiên An lấyb1/3 gói và 5 cái kẹo, sau đó Bình lấy 2/5 số kẹo còn lại và 2 cái kẹo, cuối

Question

Toán Lớp 5: Ba bạn An, Bình, Chi chia nhau một gói kẹo. Đầu tiên An lấyb1/3 gói và 5 cái kẹo, sau đó Bình lấy 2/5 số kẹo còn lại và 2 cái kẹo, cuối cùng Chi lấy 7 cái kẹo t. Hỏi gói kẹo bao nhiêu cái kẹo?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 4 tuần 2022-05-31T23:41:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số kẹo sau khi An lấy là : 
  (7+2): (1- 2/5)=15 ( cái )
  Số kẹo ban đầu là : 
  (15+5):(1-1/3)=30 ( cái )

 2. Giải đáp: 30 viên kẹo
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số kẹo còn lại sau khi Bình lấy 2/5 số kẹo:
  2+7=9(viên)
  Phân số chỉ số kẹo còn lại sau khi ăn lấy 2/5 số kẹo là:
  1+2/5=3/5(viên) 
  Số kẹo còn lại sau khi An lấy kẹo là
  9 : 3 x 5=15(viên)
  Số kẹo còn lại sau khi An lấy 1/3 gói kẹo là:
  15+5=20(viên)
  Số viên kẹo có trong gói kẹo là:
  20 : 2 x 3=30(viên)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )