Toán Lớp 5: B1: Thùng to có 21 lít dầu, thùng bé có 15 lít dầu, số dầu đó chứa được vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75 lít dầu. Hỏi có bao nhi

Question

Toán Lớp 5: B1: Thùng to có 21 lít dầu, thùng bé có 15 lít dầu, số dầu đó chứa được vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75 lít dầu. Hỏi có bao nhiêu chai dầu?
B2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 2 tuần 2022-06-07T03:59:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1:
  Giải 
  Tổng số l dầu là:
  21 + 15= 36 (l)
  Số chai dầu tất cả là:
  36 : 0,75= 48 (chai)
  Đáp số: 48 chai
  Bài 2:
  Giải
  Do diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông.
  Nên diện tích hình chữ nhật là:
  25 x 25= 625 (m2)
  Vậy chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:
  625 : 12,5= 50 (m)
  Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:
  (50 + 12,5) x 2= 125 (m)
  Đáp số: 125 m
   

 2. Bài 1 : Tổng số lít dầu là:
        21 + 15=36(l)
  Có tất cả số chai dầu là:
      36 : 0,75=48(chai)
             Đáp số: 48 chai dầu
   Bài 2 : Diện tích thửa ruộng là:
  25 x 25=625 (m²)
  Chiều dài thửa ruộng là:
  625 : 12,5=50 (m)
  Chu vi thửa ruộng là:
  2 x (50 + 12,5)=125 (m)
  Đáp số: 125m

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )