Toán Lớp 5: B1: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 22 học sinh nữ. Hỏi sốhọc sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm sốhọc sinhcủa lớp học đó? B2:

Question

Toán Lớp 5: B1: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 22 học sinh nữ. Hỏi sốhọc sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm sốhọc sinhcủa lớp học đó?
B2: Trên quãng đường AC dài 140km có một điểm B cách A là 80km. Tính tỉsốphần trăm đoạn BC vàđoạn AB.
B3: Lần đầu người ta mua về7,25kg kẹo. Lần sau mua về8,15kg kẹo nữa. Rồi người ta đóng vào cái gói kẹo loại 0,75kg. Hỏi đóng được nhiều nhất bao nhiêu gói kẹo và dư bao nhiêu ki-lô-gam kẹo?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 1 tháng 2022-12-19T10:17:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1
  Số học sinh nam của lớp học đó là :
  40 – 22 = 18 ( học sinh )
  Số học sinh nam chiếm số % số học sinh của lớp học đó là :
  18 : 40 xx 100% = 45%
                             Đáp số : 45%
  Bài 2
  Độ dài đoạn BC là :
  140 – 80 = 60 ( km )
  Tỉ số % đoạn BC và đoạn AB là :
  60 : 80 xx 100% = 75%
                             Đáp số : 75%
  Bài 3
  Người ta mua tất cả số kẹo là :
  7,25 + 8,15 = 15,4 ( kg )
  Vì 15,4 : 0,75 = 20 ( dư 0,4 ) nên đóng được nhiều nhất 20 gói kẹo và dư 0,4kg kẹo
  #dtkc

 2. 1.
  Số học sinh nam của lớp học đó là:
  40-22=18(học sinh)
  Số học sinh nam chiếm số% số học sinh của lớp là:
  18:40×100%=45%
  2.
  Độ dài đoạn BC là:
  140-80=60(km)
  Tỉ số%đoạn BC và đoạn AB là:
  60:80×100%=75%
  Đáp số:75%
  3
  Người ta mua tất cả số kẹo là:
  7,25+8,15=15,4(kg)
  Vì 15,4:0,75=20(dư 0,4)nên đóng được nhiều nhất 20 gói và dư 0,4
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )