Toán Lớp 5: b) Tính bằng cách thuận tiện nhất 17,63 x 45,175 + 17,63 x 54, 825

Question

Toán Lớp 5: b) Tính bằng cách thuận tiện nhất
17,63 x 45,175 + 17,63 x 54, 825, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 2 tháng 2022-03-02T00:30:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 17,63 x 45,175 + 17,63 x 54, 825
  = 17,63 x(45,175 +54, 825)
  =17,63 x 100
  =1763
  Xin hay nhất ạ!
   

 2. 17,63×45,175+17,63×54,825
  =17,63×(45,175+54,825)
  =17,63×100
  =1763
  $@Masonn$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )