Toán Lớp 5: B=2/3+2/6+2/12+2/24+2/48+2/96+2/192 tính nhanh nha ):<

Question

Toán Lớp 5: B=2/3+2/6+2/12+2/24+2/48+2/96+2/192
tính nhanh nha ):<, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 6 tháng 2022-06-21T03:19:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  B = 2/3 + 2/6 + 2/12 + 2/24 + 2/48 + 2/96 + 2/192
  B = 2 . (1/3 + 1/6 + 1/12 + 1/24 + 1/48 + 1/96 + 1/192)
  B = 2 . (1/{1.3} + 1/{2.3} + 1/{3.4} + 1/{4.6} + 1/{6.8} + 1/{8.12} + 1/{12.16})
  B = 2/3 + 2 . (1/2 – 1/4) + 2 . (2/{4.6} + 2/{6.8}) : 2 + 1/2 . (4/{8.12} + 4/{12.16}) 
  B = 2/3 + 2 . 1/4 + 2 . 1/8 : 2 + 1/2 . 1/16 
  B = 2/3 + 1/2 + 1/4 : 2 + 1/32 
  B = 2/3 + 1/2 + 1/8 + 1/32 
  B = 7/6 + 1/8 + 1/32 
  B = 31/24 + 1/32 
  B = 127/96 
  $\text{Vậy}$ B = 127/96 
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  B=2/3+2/6+2/12+2/24+2/48+2/96+2/192
  B=2/3+1/3+1/6+1/12+1/24+1/48+1/96
  B=$\frac{64+32+16+8+4+2+1}{96}$ 
  B=$\frac{127}{96}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )