Toán Lớp 5: Anh ăn 2/3 cái bánh e ăn 3/4 cái bánh hỏi ai ăn nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu phần cái bánh ?

Question

Toán Lớp 5: Anh ăn 2/3 cái bánh e ăn 3/4 cái bánh hỏi ai ăn nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu phần cái bánh ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 5 ngày 2022-08-06T01:47:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Quy đồng 2/3=8/12    ; 3/4=9/12
  vì 8<9 nên 8/12<9/12 
  ⇒ em ăn nhiều hơn anh và nhiều hơn : 9/12-8/12 =1/12 (phần cái bánh)
  Vậy em ăn nhiều hơn anh 1/12 cái bánh

 2. #Chae
  Ta có
  *Ta quy đồng mẫu số 2 phân số
  2/3 = \frac{2 × 4}{3 × 4} = 8/12
  3/4 = \frac{3 × 3}{3 × 4} =  9/12
  Vì 8/12 < 9/12 hay 9/12 > 8/12 nên 2/3 < 3/4 thì Anh ăn nhiều hơn em
  Số phần bánh Anh ăn hơn là:
  3/4 – 2/3 = 9/12 – 8/12 = 1/12 (phần)
  Đáp số: 1/12 phần
                
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )