Toán Lớp 5: An và Bình có 33 với viên bi biết rằng 1/3 số bi của An bằng 2/5 số bi của bình hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi Giúp mk với

Question

Toán Lớp 5: An và Bình có 33 với viên bi biết rằng 1/3 số bi của An bằng 2/5 số bi của bình hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi
Giúp mk với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 23 phút 2022-06-11T15:09:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  1/3 số bi của An bằng 2/5 số bi của Bình 
  ⇒ 2/6 số bi của An bằng 2/5 số bi của Bình 
  ⇒ An 6 phần , Bình 5 phần
  Tổng số phần bằng nhau là :
  6 + 5 = 11 (phần)
  Số bi của An là :
  33 : 11 xx 6 = 18 (viên)
  Số bi của Bình là :
  33 : 11 xx 5 = 15 (viên)
      Đáp số : 18 ; 15 viên

 2. Tỉ số giữa số bi của An và Bình là :
  2/5 : 1/3 = 6/5
  Tổng số phần bằng nhau là :
  6 + 5 = 11 ( phần )
  Số bi của An là :
  33 : 11 × 6 = 18 ( viên )
  Số bi của Bình là :
  33 – 18 = 15 ( viên )
              Đáp số : An 18 viên ; Bình 15 viên
  #dtkc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )