Toán Lớp 5: an đấu 20 ván cờ,an được 50 điểm mỗi ván thắng được 10 điểm, mỗi ván thua bị trừ 15 điểm em .hỏi An Thắng bao nhiêu ván

Question

Toán Lớp 5: an đấu 20 ván cờ,an được 50 điểm mỗi ván thắng được 10 điểm, mỗi ván thua bị trừ 15 điểm em .hỏi An Thắng bao nhiêu ván, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 1 tuần 2022-06-18T05:52:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. # tcv
  Giả sử : An thắng hết 20 ván thì An nhận được số điểm là :
  20 xx 10 = 200 ( điểm )
  Dôi ra so với thực tế là :
  200 – 50 = 150 ( điểm )
  Dôi ra như vậy vì ta đã đổi số ván thua bằng số ván thắng . Mỗi lẫn dôi ra là :
  10 + 15 = 25 ( điểm )
  Số ván thua là :
  150 : 25 = 6 ( ván )
  Bạn An thắng số ván là :
  20 – 6 = 14 ( ván )
  Đáp số : 14 ván

 2. Nếu bạn An thắng được tất cả thì An có số điểm là :
   20×10 = 200 ( điểm )
  Nhưng bạn An chỉ thắng được 50 điểm vậy số số điểm bị mất là :
  200-50 = 150 ( điểm )
  Vậy bạn An có số ván thua là :
  150 : ( 10+15 ) = 6 ( ván )
  Vậy bạn An đã thắng số ván là :
  20 – 6 = 14 ( ván )
  Đáp số : 14 ván.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )