Toán Lớp 5: An có 25 viên bi. Bình có số bi bằng 4/5 số bi của An. Chi có số bi nhiều hơn trung bình cộng số bi của ba bạn là 7 viên. Hỏi Chi có ba

Question

Toán Lớp 5: An có 25 viên bi. Bình có số bi bằng 4/5 số bi của An. Chi có số bi nhiều hơn trung bình cộng số bi của ba bạn là 7 viên. Hỏi Chi có bao nhiêu viên bi ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 2 ngày 2022-04-19T09:23:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số viên bi của Bình là :
  25 × 4/5 = 20 ( viên bi )
  Trung bình cộng số viên bi của ba bạn là :
  (25 + 20 + 7):2 = 26 ( viên bi )
  Số viên bi của Chi là :
  26 + 7 = 33 ( viên bi )
  Đáp số : 33 viên bi

 2. Giải đáp:
  33 viên bi 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số bi của Bình là:
  25xx4/5=20 (viên)
  – Nếu Chi bù 7 viên bi cho 2 bạn rồi chia đều thì số bi của 3 bạn sẽ bằng nhau và trung bình cộng của cả 3 bạn
  Vậy trung bình cộng số bi của 3 bạn là:
  (25+20+7):2=26 (viên)
  Số bi của Chi là:
  26+7=33 (viên)
  Đáp số: 33 viên bi 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )