Toán Lớp 5: An có 25 viên bi. Bình có số bi bằng 4/5 số bi của An. Chi có số bi nhiều hơn trung bình cộng số bi của ba bạn là 7 viên. Hỏi Chi có ba

Question

Toán Lớp 5: An có 25 viên bi. Bình có số bi bằng 4/5 số bi của An. Chi có số bi nhiều hơn trung bình cộng số bi của ba bạn là 7 viên. Hỏi Chi có bao nhiêu viên bi ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 8 tháng 2022-04-19T11:42:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Bình có số viên bi là :
  $25 × 4/5 = 20$ ( viên bi )
  Chi có số viên bi là :
  $20+15 + 7 = 52 $( viên bi )
  Đ/s : 52 viên bi

 2. Số bi của Bình là :
  25 xx 4/5 = 20 (viên)
  Chi có số bi là :
  25 + 20 + 7 = 52 (viên)
  Đáp số : 52 viên

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )