Toán Lớp 5: An ,Bình , Chi có 90 cái tem. 3/4 số tem của An = 6/7 số tem của Bình = 4/5 số tem của Chi . Tính số tem mỗi bạn. Nhanh lên mọi người ơ

Question

Toán Lớp 5: An ,Bình , Chi có 90 cái tem. 3/4 số tem của An = 6/7 số tem của Bình = 4/5 số tem của Chi . Tính số tem mỗi bạn.
Nhanh lên mọi người ơi, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 2 tuần 2022-06-07T05:02:39+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Tỉ số tem giữa An và Bình là :
  6/7 : 3/4 = 8/7
  Tỉ số tem giữa An và Chi là :
  4/5 : 3/4 = 16/15
  Ta có : 8/7 = 16/14
  Coi số tem của An là 16 phần , số tem của Bình là 14 phần thì số tem của Chi là 15 phần như thế
  Tổng số phần bằng nhau là :
  16 + 14 + 15 = 45 ( phần )
  Số tem của An là :
  90 : 45 × 16 = 32 ( cái )
  Số tem của Bình là :
  32 : 8/7 = 28 ( cái )
  Số tem của Chi là :
  32 : 16/15 = 30 ( cái )
                  Đáp số : …
  #dtkc
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )