Toán Lớp 5: ai chỉ mik cái đổi đơn vị giờ ở bài vận tốc có đc ko ak??

Question

Toán Lớp 5: ai chỉ mik cái đổi đơn vị giờ ở bài vận tốc có đc ko ak??, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 2 tháng 2022-11-23T20:42:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $-$ Ta có $ : v = s : t$
  Trong đó ta có $:$
  $v$ là vận tốc .
  $s$ là quãng đường vật đi được .
  $t$ là thời gian .
  $-$ Vậy $:$ Ta có
  $t = s : v$
  Kết luận bằng lời : Thời gian bằng quãng đường chia cho vận tốc .

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\text{Đổi : 1 thập niên kỉ = 1000 năm}$
   $\text{1 thế kỉ = 100 năm}$
   $\text{1 thập kỉ = 10 năm}$
   $\text{1 năm = 12 tháng = 365/366 ngày}$
   $\text{1 tháng = 30 ngày}$
   $\text{1 ngày = 24 giờ}$
   $\text{1 giờ = 60 phút}$
   $\text{1 phút = 60 giây}$
   $\text{1 giây = 10 tích tắc}$
   $\text{Tiếp theo ta có : v : vận tốc}$
   $\text{s : quảng đường}$
   $\text{t : Thời gian}$
   $\text{v =  s : t}$
   $\text{s = v x t}$
   $\text{t = s : v}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )