Toán Lớp 5: A = Y nhân X Biết rằng : x là số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau y là số thập phân nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau mà tổng các

Question

Toán Lớp 5: A = Y nhân X
Biết rằng : x là số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau
y là số thập phân nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 5
Vậy A =…….??, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 1 tuần 2022-06-18T05:55:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  x là số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau.
  -> Vậy x là : 102
  y là số thập phân nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 5
  -> Vậy y là : 0,5 
  Vậy phép tính đó là :
  102 xx 0,5 = 51
  Vậy A = 51
  @Su
   

 2. Vì : x = 102
  y = 0,5
  Nên  : A = 102 xx 0,5 = 51

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )