Toán Lớp 5: a mua 4 quả trứng phải trả 10000 đồng. Hỏi mua 7 quả trứng như thế phải trả bao nhiêu tiền?b nếu giá bán mỗi quả trứng giảm đi 500 đồng

Question

Toán Lớp 5: a mua 4 quả trứng phải trả 10000 đồng. Hỏi mua 7 quả trứng như thế phải trả bao nhiêu tiền?b nếu giá bán mỗi quả trứng giảm đi 500 đồng thì với 10000 đồng có thể mua được bao nhiêu quả trứng như thế làm hộ em với các anh chị, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 3 tuần 2022-06-15T05:25:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết
   Vậy mỗi quả phải trả là :
  10000 : 4 = 2500 ( đồng )
  a) Nếu mua 7 quả giá như thế thì hết số tiền là :
  2500 x 7 = 17500 ( đồng )
  b) Nếu mỗi quả giảm đi 500 đồng thì mỗi 
  quả phải trả là :
   2500 – 500 = 2000 ( đồng )
  Vậy với 10000 đồng có thể mua được là :
  10000 : 2000 = 5 ( quả )
       Đáp số : a) 17500 đồng 
                     b) 5 quả trứng .
   

 2. a) Mua 1 quả trứng phải trả số tiền là :
  10000 : 4  =2500 ( đồng)
  Mua 7 quả trứng phải trả số tiền là: 
  2500 xx 7 = 17,500 ( đồng)
  b) Nếu giá bán mỗi quả trứng giảm đi 500 đồng thì mỗi quả trứng sẽ có giá là:
  2500 – 500 = 2000 ( đồng)
  Với 10000 đồng thì có thể mua được số quả trứng là:
  10000 : 2000 = 5 ( quả)
  #Chúc bạn học tốt
  #Hội người chán đời
  $\color{orange}{\text{@HươngYang}}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )