Toán Lớp 5: A )Lớp 5B có 32 học sinh trong đó có 1/4 số học sinh là nữ hỏi số học sinh nam bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp B) Để đạt c

Question

Toán Lớp 5: A )Lớp 5B có 32 học sinh trong đó có 1/4 số học sinh là nữ hỏi số học sinh nam bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp
B)
Để đạt chỉ tiêu kế hoạch nhỏ lớp 5B dự kiến phải thu nhận được 48 kg giấy loại nhưng đến nay đã đạt được 75% kế hoạch đề ra hỏi lớp 5B cần phải thu nhặt bao nhiêu kg nữa mới đạt kế hoạch đề ra
C)
Nhà bà Lan có một đàn gà biết 235 con gà chiếm 25% số gà cả đàn hỏi đàn gà bà Lan có bao nhiêu con
Câu này giải a hay b hay c cũng đc vì nó nhiều, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 6 tháng 2022-05-25T17:03:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A)  Số học sinh nữ là:   32 x 1/4 = 8 ( hs nữ )
       Số học sinh nam là:  32 – 8 = 24 ( hs nam )
       Số học sinh nam bằng số % số học sinh cả lớp là:  24 : 32 = 0,75 = 75%
                                                                            Đ/S: 75%.
  B)  Coi 48 kg giấy loại là 100%.
        Số kg giấy loại cần phải thu nhặt thêm chiếm số % là: 
                                  100% – 75% = 25% 
        Số kg giấy loại cần phải thu nhặt thêm là:
                                  48 x 25% = 12 (kg)
                                                  Đ/S: 12 kg.
  C) Đàn gà có tất cả số con là:
                   235 : 25 x 100 = 940 (con)
                                           Đ/S: 940 con.
  Xin 5* và trả lời hay nhất.
                                   
                                  
                                                               
   

 2. a) Bài giải
  Có số học sinh nữ là :
  32 x 1/4 = 8 ( học sinh )
  Có số học sinh nam là :
  32 – 8 = 24 ( học sinh )
  Số học sinh nam chiếm số phần trăm cả lớp là :
  24 : 32 = 0,75 ( học sinh ) = 75%
  Đáp số : 75%
  c) Bài giải
  Đổi 25% = 0,25
  Đàn gà nhà bà Lan có số con gà là :
  235 : 0,25 = 940 ( con )
  Đáp số : 940 con gà 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )