Toán Lớp 5: a) x x 8 + x x 15 = 653,2 b) x x 9,9 + x : 10 = 20,06 ===…

Question

Toán Lớp 5: a) x x 8 + x x 15 = 653,2 b) x x 9,9 + x : 10 = 20,06
………………………………… ………………………………………………………..
…………………………………. ……………………………………………………..
………………………………….. ………………………………………………………..
……………………………………. ………………………………………………………..
…………………………………….. ………………………………………………………….
a) x : 0,5 + x x 0,5 = 0,75 b) x : 3,1 = 1,47( dư 0,013)
………………………………………… ………………………………………………………..
…………………………………………. …………………………………………………….
…………………………………………. ………………………………………………………..
……………………………………. ……………………………………………………….., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 13 phút 2022-05-31T23:21:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gửi bạn

  toan-lop-5-a-8-15-653-2-b-9-9-10-20-06

 2. a) x xx 8 + x  xx 15 = 653,2
  x xx(8+15)=653,2
  x xx23=653,2
  x=653,2:23
  x=28,4
  Vậy x=28,4
  b)  x  xx 9,9 + x  : 10 = 20,06
  x xx9,9+x xx1/10=20,06
  x xx(9,9+1/10)=20,06
  x xx10=20,06
  x=20,06:10
  x=2,006
  Vậy x=2,006
  a)x : 0,5 + x  xx 0,5 = 0,75
  x xx2+x xx0,5=0,75
  x xx(2+0,5)=0,75
  x xx2,5=0,75
  x=0,75:2,5
  x=0,3
  Vậy x=0,3
  b)  x  : 3,1 =  1,47(dư 0,013)
  x=1,47xx3,1+0,013
  x=4,557+0,13
  x=4,57
  Vậy x=4,57
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )