Toán Lớp 5: a) 6m 34cm= ……….m b) 7m 7cm = ……….dm 345cm = ……….m 57dm

Question

Toán Lớp 5: a) 6m 34cm= ……….m b) 7m 7cm = ……….dm 345cm = ……….m 57dm = ………..m 4003m = ………km 486m = ………km 3km204m = ………km 45km 63m =…….…km, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 3 tuần 2022-06-04T12:10:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 6m 34cm= 6,34 m
  b) 7m 7cm = 70,7 dm
  345cm = 3,45 m
  57dm = 5,7 m
  4003m = 4,003 km
  486m = 0,486 km
  3km204m = 3,204 km
  45km 63m =45,063 km

 2. 6m 34cm=6,34m
  7m 7cm = 70,7dm
  345cm = 0,345m
  57dm = 5,7m
  4003m =4,003km
  486m = 0,486km
  3km204m =3,204km
  45km 63m =45,063km
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )