Toán Lớp 5: a) 5m16cm = ==…m 9dm4cm = ==-..m 5hm20m= ==.. m 3458 cm = -..

Question

Toán Lớp 5: a) 5m16cm = ………………………m
9dm4cm = …………………………m
5hm20m= …………………….. m
3458 cm = …………………………m
13dm8mm=………………………..dm
2m59dm =……………………..m
35hm6dam =………………………km
35m6cm = ……………………….dam
3km7m = ………………………….hm
7m15cm=…………………………..dm
b, 4 tấn 5kg =……………………tấn
3 tấn 15kg = …………………….tấn
5tạ20kg= …………………….. tạ
3458 kg = …………………………tạ
13kg5g=………………………..kg
2 dam 2 59dm 2 =……………………..dam 2
3ha 6 m 2 =………………………m 2
15m 2 26cm 2 = ……………………….m 2
3km 2 7m 2 = ………………………….km
7m 2 205cm 2 =…………………………..m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 5 ngày 2022-06-17T09:56:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a,
  5m16cm = 5,16m
      9dm4cm = 0,94m
      5hm20m = 520m
      3458cm = 34,58m
      13dm8mm = 13,08dm
      2m59dm = 7,9m
      35hm6dam = 3,56km
      35m6cm = 3,506dam
      3km7m = 30,07hm
      7m15cm = 71,5dm
  b,
  4 tấn 5kg = 4,005 tấn
      3 tấn 15kg = 3,015 tấn
      5 tạ 20kg = 5,2 tạ
      3458kg = 34,58 tạ
      13kg5g = 13,005kg
      2dam²59dm² = 2,0059dam²
      3ha6m² = 30006m²
      15m²26cm² = 15,0026m²
      3km²7m² = 3,000007km²
      7m²205cm² = 7,0205m²

 2. Giải đáp:
  5m16cm=5,16m    
  9dm4cm=0,94m   
  3458cm=34,58m   
  5hm20m=520m   
  4 tấn 5 kg=4,005tấn   
  3 tấn 15 kg=3,015tấn
  5 tạ 50kg=5,5tạ     
  3458kg=34,58tạ     
  13kg5g=13,005kg   
  2m59dm=7,9m   
  35hm6dam=3,56km   
  35m6cm=3,56dam
  3km7m=30,07hm       
  7m15cm=8,5dm   
  3ha 6 m vuông =30006m vuông

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )