Toán Lớp 5: a. 5,7 x 1,23 + 1,23 x 4,3 b. 8,5 x 1,2 + 8,5 x 2,3 +6,5 x 8,5

Question

Toán Lớp 5: a. 5,7 x 1,23 + 1,23 x 4,3 b. 8,5 x 1,2 + 8,5 x 2,3 +6,5 x 8,5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 2 ngày 2022-04-20T10:39:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a. 5,7 × 1,23 + 1,23 × 4,3
  = (5,7+4,3)×1,23
  = 10×1,23
  = 12,3
  b. 8,5 × 1,2 + 8,5 × 2,3 +6,5 × 8,5
  = (1,2+2,3+6,5)×8,5
  = 10×8,5
  = 85

 2. a) 5,7 x 1,23 + 1,23 x 4,3
  = 1,23 x ( 5,7 + 4,3 )
  = 1,23 x 10
  = 12,3
  b) 8,5 x 1,2 + 8,5 x 2,3 + 6,5 x 8,5
  = 8,5 x ( 1,2 + 2,3 + 6,5 )
  = 8,5 x 10
  = 85
  #Huy

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )