Toán Lớp 5: a x 5,5 +a x 3 +a + 1/2 x a = 90

Question

Toán Lớp 5: a x 5,5 +a x 3 +a + 1/2 x a = 90, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 1 tháng 2022-12-21T08:30:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a xx 5,5 + a xx 3 + a + 1/2 xx a = 90
  a xx 5,5 + a xx 3 +  a xx 1 +  0,5 xx a = 90
  a xx ( 5,5 + 3 + 1 + 0,5) = 90
  a xx 10 = 90
  a = 90 : 10
  a = 9
  Vậy a = 9

 2. a xx 5,5 + a xx 3 + a + 1/2 xx a = 90
  a xx ( 5,5 + 3 + 1 + 1/2 ) = 90
  a xx 10 = 90
  a = 90 : 10
  a = 9
  Vậy a = 9

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )