Toán Lớp 5: a 37,05:2,7 b 81,36:24,0 c 29,463:5,15 d 289,35:14,3

Question

Toán Lớp 5: a 37,05:2,7 b 81,36:24,0 c 29,463:5,15 d 289,35:14,3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 1 tháng 2022-03-19T09:31:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   a, 13,7
  b, 3,39
  c, 5,720970874
  d, 20,2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 37,05:2,7 = 13,7222…
  b) 81,36:24,0 = 3.39
  c) 29,463:5,15 = 5.7209…
  d) 289,35:14,3 = 20,2342… 
  @trangpham
  Chúc bạn học tốt!
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )