Toán Lớp 5: a, X x 21 = 9,03 b, X : 9,4 = 23,5 c, 2,21 : X = 85

Question

Toán Lớp 5: a, X x 21 = 9,03 b, X : 9,4 = 23,5 c, 2,21 : X = 85, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 49 phút 2022-06-17T09:12:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   #Clickbim 
  a, X x 21 = 9,03
     x          = 9,03 : 21
    x            = 0,43 
    Vậy x = 0,43
  b, X : 9,4 = 23,5
      x          = 23,5 x 9,4
     x           = 220,9
         Vậy x =220,9 
  c) 2,21 : x =85
               x = 2,21 : 85
              x   = 0,026
        Vậy x =0,026
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. a. x*21=9,03
    ⇔ x=9,03/21
    ⇔ x=0,43
   b. x÷9,4=23,5
    ⇔x=23,5*9,4
    ⇔ x=220,9
    c. 2,21÷x=85
      ⇔x=2,21/85
      ⇔ x=0,026
       Vậy…………….
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )