Toán Lớp 5: a) 173,44:32 112,56:28. 155,9:44 b) 85:14. 72:34. 962:58 c) ( thương là số thập phân lấy đ

Question

Toán Lớp 5: a) 173,44:32 112,56:28. 155,9:44
b) 85:14. 72:34. 962:58
c) ( thương là số thập phân lấy đến hai chữ số ở phần thập phân )
9,558:2,7. 19,152:3,6. 13,04:2,05, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 1 tuần 2022-04-14T05:20:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a;173,44 : 32 = 5,42
  112,56 : 28 = 4,02
  155,9 : 44 = 3,54
  b; 85 : 14 = 6,07
  72 : 34 = 2,12
  962 : 58 = 16,59
  c;9,558 : 2,7 = 3,54
  19,152 : 3,6 = 5,32
  13,04 : 2,05 = 6,36

 2. a)
  173,44 : 32 = 5,42
  112,56 : 28 = 4,02
  155,9 : 44 = 3,54

  b)
  85 : 14 = 6,07
  72 : 34 = 2,12
  962 : 58 = 16,59

  c)
  9,558 : 2,7 = 3,54
  19,152 : 3,6 = 5,32
  13,04 : 2,05 = 6,36
  Đây nha bn
  CHO mik xin hay nhất + cảm ơn + 5 sao nha
  cảm em bn nhiều

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )