Toán Lớp 5: a. 1 ngày 14 giờ + 2 ngày 16 giờ = …….. ngày …….. giờ b.Giá trị thích hợp của a để : là : ==-… a. 65% củ

Question

Toán Lớp 5: a. 1 ngày 14 giờ + 2 ngày 16 giờ = …….. ngày …….. giờ
b.Giá trị thích hợp của a để : là : ………………………….
a. 65% của 36 tấn là : ……………….. kg.
b. 120% của 900000 đồng là : ……………… đồng., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 2 tháng 2022-12-19T05:33:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1 ngày 14 giờ + 2 ngày 16 giờ = 3 ngày 30giờ
                                                   =4 ngày 6 giờ.
  a. 65% của 36 tấn là : 23400kg.
  b. 120% của 900000 đồng là :1080000đồng.
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a. 1 ngày 14 giờ + 2 ngày 16 giờ
  = 3  ngày 30 giờ
  =4 ngày 6 giờ
  b.Giá trị thích hợp của a để : là : ………………………….
  a. 65% của 36 tấn là 
  = 23,4 tấn
  =23400 kg
  b. 120% của 900000 đồng là :
  =1080000đồng
  #chúc bn học tốt
  XIn hay nhất

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )