Toán Lớp 5: 96,38 + 74,85-74,38 + 96,85 8,8 + 6,6 + 4,4-.9,9 + 5,5 + 7,7 45,24 + 87,65-42,45 + 87,56

Question

Toán Lớp 5: 96,38 + 74,85….74,38 + 96,85
8,8 + 6,6 + 4,4…..9,9 + 5,5 + 7,7
45,24 + 87,65….42,45 + 87,56, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 7 ngày 2022-04-14T11:08:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 96,38 + 74,85∠74,38 + 96,85
  8,8 + 6,6 + 4,4.>..9,9 + 5,5 + 7,7
  45,24 + 87,65=.42,45 + 87,56
   

 2. Giải đáp:
   96,38 + 74,85 = 74,38+96,85
  8,8+6,6+4,4<9,9+5,5+7,7
  45,24+87,65< 42,45+87,56
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )