Toán Lớp 5: 93kg=–..ta=–..tan 950kg=–…ta=–..tan 0,5 tan=–…ta=–..kg 69,45 tan=–…ta=–.k

Question

Toán Lớp 5: 93kg=……….ta=……….tan
950kg=………..ta=……….tan
0,5 tan=………..ta=……….kg
69,45 tan=………..ta=………kg, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 6 tháng 2022-06-11T08:18:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $\rm 93kg=0,93\, tạ=0,093\, tấn\\950kg=95\,tạ=0,95\, tấn\\0,5\,tấn=5\,tạ=500kg\\69,45\,tấn=694,5\,tạ=69450kg$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. 93kg = 0 , 93 tạ = 0 , 093
  950kg = 9 , 5 tạ = 0 , 95 tấn
  0 , 5 tấn = 5 tạ = 500kg
  69 , 45 tấn = 694 , 5 tạ = 69 450kg
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )