Toán Lớp 5: 9.Tính nhanh : (1- 2/5 ) x ( 1- 2/7 ) x( 1- 2/9 ) x ( 1- 2/11 ) x … x ( 1- 2/97 ) X ( 1- 2/99 )

Question

Toán Lớp 5: 9.Tính nhanh :
(1- 2/5 ) x ( 1- 2/7 ) x( 1- 2/9 ) x ( 1- 2/11 ) x … x ( 1- 2/97 ) X ( 1- 2/99 ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 6 tháng 2022-06-20T11:25:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (1-2/5)xx(1-2/7)xx(1-2/9)xx(1-2/11)xx…xx(1-2/97)xx(1-2/99)
  =3/5xx5/7xx7/9xx9/11xx…xx95/97xx97/99
  =(3xx5xx7xx9xx…xx95xx97)/(5xx7xx9xx11xx…xx97xx99)
  =(3xx1xx1xx1xx…xx1xx1)/(1xx1xx1xx…xx1xx99)
  =3/99
  =1/33

 2. ( 1 – 2/5 ) x ( 1 – 2/7 ) x ( 1 – 2/9 ) x ( 1 – 2/11 ) x …… x ( 1 – 2/97 ) x ( 1 – 2/99 )
  = 3/5     x     5/7   x   7/9   x    9/11   x …… x    95/97   x     97/99
  = 3/99
   = 1/33

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )