Toán Lớp 5: 9/ Lớp 5/3 mua 1200 phiếu hội xuân, lớp 5/2 mua 500 phiếu hội xuân. Tìm tỉ số phần trăm số phiếu lớp 5/3 mua so với lớp 5/2? –..

Question

Toán Lớp 5: 9/ Lớp 5/3 mua 1200 phiếu hội xuân, lớp 5/2
mua 500 phiếu hội xuân. Tìm tỉ số phần trăm
số phiếu lớp 5/3 mua so với lớp 5/2?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 1 tuần 2022-04-13T16:40:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                                                       Giải:
                               Tỉ số phần trăm số phiếu lớpp 5/3 mua so với lớp 5/2 là:
                                            1200 : 500 = 2,4 = 240%
                                                                     Đáp số : 240%

 2. $\text{bài giải}$
  $\text{tỉ số phần trăm lớp 5 / 3 và lớp 5 / 2 là}$
  $\text{1200 : 500 = 2 , 4 = 240%}$
  $\text{đáp số : 240%}$
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )