Toán Lớp 5: 9/. Khi chuyển dấu phẩy của một số thập phân sang bên trái một hàng thì số thập phân đó tăng hay giảm bao nhiêu lần? A. Giảm 10 lần B.

Question

Toán Lớp 5: 9/. Khi chuyển dấu phẩy của một số thập phân sang bên trái một hàng thì số thập phân đó tăng hay giảm bao nhiêu lần?
A. Giảm 10 lần B. Tăng 10 lần C. Giảm 100 lần D. Tăng 100 lần, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 1 tháng 2022-12-22T09:27:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{#Chớp#}$
  9/. Khi chuyển dấu phẩy của một số thập phân sang bên trái một hàng thì số thập phân đó tăng hay giảm bao nhiêu lần?
  A. Giảm 10 lần  B. Tăng 10 lần  C. Giảm 100 lần  D. Tăng 100 lần
  => vì nếu Khi chuyển dấu phẩy của một số thập phân sang bên trái một hàng thì số thập phân đó tăng hay giảm chỉ 10 lần.
   

 2. Giải đáp: A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Khi chuyển dấu phẩy sang trái một hàng thì bằng với chia cho 10.
  Vậy chọn đáp án A.
  Cho hay nhất

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )