Toán Lớp 5: 89,7×7,89+7,89:1/4+7,89:0,125+7,89:10 Em đang gấp lắm, nhanh vs ạ

Question

Toán Lớp 5: 89,7×7,89+7,89:1/4+7,89:0,125+7,89:10
Em đang gấp lắm, nhanh vs ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 2 tháng 2022-03-15T00:21:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 89,7  × 7,89 + 7,89 : 1/4 + 7,89 : 0,125 + 7,89 : 10
  = 89,7  × 7,89 + 7,89 × 4 + 7,89 × 8 + 7,89 × 0,1
  = 7,89 × ( 89,7 + 4 + 8 + 0,1 )
  = 7,89 × 101,8
  = 7,89 × ( 100 + 1,8 )
  = 7,89 × 100 + 7,89 × 1,8
  = 789 + 14,202
  = 803,202
   

 2. Giải đáp:
  $\text{89,7×7,89+7,89:1/4+7,89:0,125+7,89:10}$
  $\text{= 707,733 + 31,56 + 63,12 + 0,789}$
  $\text{= 739,293 + 63,12 + 0,789 }$
  $\text{= 802, 413 + 0,789 }$
  $\text{= 803,202}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )