Toán Lớp 5: 8/ Một người mua 1 chiếc điện thoại với giá 10 000 000 đồng, sau một năm người đó bán lại với giá 6 000 000. Hỏi người đó lỗ bao nhiều

Question

Toán Lớp 5: 8/ Một người mua 1 chiếc điện thoại với giá
10 000 000 đồng, sau một năm người đó bán
lại với giá 6 000 000. Hỏi người đó lỗ bao
nhiều phần trăm so với giá mua ban đầu?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 1 tuần 2022-04-13T17:13:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Người đó lỗ số tiền là:
  10000000-6000000=4000000 (đồng)
  Người đó lỗ số % là:
  (4000000:10000000×100)%=40%
  Đáp số: 40%

 2. Số tiền người đó lỗ là:
     10 000 000 – 6 000 000 = 4 000 000 (đồng)
  Người đó lỗ số % so với giá ban đầu là:
     (4 000 000 : 10 000 000) × 100% = 40%
                           Đáp số: 40%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )