Toán Lớp 5: 8.Cho tam giác ABC có diện tích bằng 90cm2, biết diện tích tam giác BDC gấp 3 lần diện tích tam giác ADC, diện tích tam giác ADC gấp 2

Question

Toán Lớp 5: 8.Cho tam giác ABC có diện tích bằng 90cm2, biết diện tích tam giác BDC gấp 3 lần diện tích tam giác ADC, diện tích tam giác ADC gấp 2 lần diện tích tam giác ABD. Cho biết diện tích mỗi tam giác DAC, DBC, DBA bằng bao nhiêu?
9.Cho tam giác ABC có diện tích gấp 4 lần diện tích DAC, gấp 3 lần diện tích tam giác DBC, gấp 2 lần diện tích tam giác DAB. Biết diện tích tam giác DAB lớn hơn diện tích tam giác DAC là 2cm2. Tính diện tích tam giác ABC., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 2 tháng 2022-12-21T06:37:11+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nối DC ta có
  – SCAD = 1/2 SCAB (vì cùng chiều cao hạ từ C xuống AB và đáy DB = DA = 90 : 2 = 45 cm2)
                                                                                                              
  – SDAE = 2/3 SADC (Vì cùng chiều cao hạ từ D xuống AC và đáy
  E = 2/3 AC) = = 30 (cm2)
  Đáp số SAED = 30 
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )