Toán Lớp 5: 8 a) Nếu tăng cạnh một hình vuông lên 20 % thì diện tích của nó tăng bao nhiêu %? b) Nếu giảm một cạch hình vuông đi 10 % thì diện tí

Question

Toán Lớp 5: 8 a) Nếu tăng cạnh một hình vuông lên 20 % thì diện tích của nó tăng bao nhiêu %?
b) Nếu giảm một cạch hình vuông đi 10 % thì diện tích của nó giảm bao nhiêu %?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 5 ngày 2022-06-17T13:19:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) 44%
  b)19%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)Gọi cạnh của hình vuông là a thì diện tích hình vuông là a*a
  Nếu tăng a lên 20% được 100%a+20%a=120%a
  Diện tích hình vuông mới là (120%a)*(120%a)=144%a*a
  Vậy diện tích hình vuông tăng 144% – 100% = 44%
  b) Cạnh hình vuông lúc đó là :100 % – 10 % = 90 %
  Diện tích hình vuông lúc đó là:90% x 90% = 81 %
  Vậy diên tích hình đó giảm đi: 100 % – 81 % = 19 % 

 2. Gọi cạnh của hình vuông là a thì diện tích hình vuông là z.z
  Nếu tăng z 20% thì ta được:
   20%  120% 
  Diện tích hình vuông mới là:
  (   z  . (  ² ) = .
  Vậy diện tích hình vuông tăng:
  . z    44% ²
  Vậy diện tích hình vuông mới hơn diện tích hình vuông cũ 
  b)
  Cạnh hình vuông lúc đó là :
     100% 10% 90%
  Diện tích hình vuông lúc đó là:
     90% 90% 81%
  Vậy diên tích hình đó giảm đi:
    100% 81% 19%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )