Toán Lớp 5: 8 a) Nếu tăng cạnh một hình vuông lên 20 % thì diện tích của nó tăng bao nhiêu %? b) Nếu giảm một cạch hình vuông đi 10 % thì diện tí

Question

Toán Lớp 5: 8 a) Nếu tăng cạnh một hình vuông lên 20 % thì diện tích của nó tăng bao nhiêu %?
b) Nếu giảm một cạch hình vuông đi 10 % thì diện tích của nó giảm bao nhiêu %?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 5 ngày 2022-06-17T09:29:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. @hanguyenkhanh
  a) Nếu ta xem cạnh hình vuông là 100% thì cạnh hình vuông khi tăng 20% sẽ là:                     100%+20%=120%
  Diện tích hình vuông lúc ban đầu là:
  100% x 100% = 10000%
  Diện tích hình vuông sau khi tăng 20% là:
      120% x 120 % = 14400%
  Vậy diện tích hình vuông tăng số % là:
   14400 – 10000 = 4400%
       Đáp số: 4400%
  b) coi cạnh hình vuông là 100% thì cạnh hình vuông sau khi giảm 10 % là:
    100%-10%=90%
  Diện tích hình vuông ban đầu là:
    100% x 100% = 10 000%
  Diện tích hình vuông sau khi giảm là:
     90% x 90% = 8100%
  Diện tích hình vuông giảm số % là:
     10000 – 8100 = 1900%
       Đáp số: 1900 %
  Chúc bạn học tốt ^_^

 2. Giải đáp:
  a)44%
  b)19%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Coi cạnh và diện tích của hình vuông là 100%
  Cạnh của hình vuông sau khi tăng là:
  100%+20%=120%
  Diện tích của hình vuông sau khi tăng là:
  (120:100)xx(120:100)xx100=144%
  Diện tích hình vuông tăng thêm là:
  144%-100%=44%
  Đáp số:44%
  b)
  Coi cạnh và diện tích của hình vuông là 100%
  Cạnh của hình vuông sau khi tăng là:
  100%-10%=90%
  Diện tích của hình vuông sau khi tăng là:
  (90:100)xx(90:100)xx100=81%
  Diện tích hình vuông tăng thêm là:
  100%-81%=19%
  Đáp số:19

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )