Toán Lớp 5: 7m vuông 7 de xi met vuông bằng bao nhiêu mét vuong?

Question

Toán Lớp 5: 7m vuông 7 de xi met vuông bằng bao nhiêu mét vuong?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 1 tháng 2022-12-22T13:08:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  7m^2 7dm^2=7m^2+7dm^2
  Ta có: 1dm^2=1:100m^2=0,01m^2
  =>7dm^2=7:100m^2=0,07m^2
  =>7m^2 7dm^2=7m^2+7dm^2=7m^2 +0,07m^2=7,07 m^2
  Vậy 7m^2 7dm^2=7,07 m^2
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $7m^2 7dm^2=7m^2 0,07m^2=7,07m^2$
  Vì $1dm^2=1:100=0,01m^2$
  ⇒$7dm^2=7:100=0,07m^2$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )