Toán Lớp 5: 7/ Lớp 5 có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam là 22 học sinh. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả khối là? …

Question

Toán Lớp 5: 7/ Lớp 5 có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam
là 22 học sinh. Tìm tỉ số phần trăm của số học
sinh nữ và số học sinh cả khối là?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 1 tuần 2022-04-13T20:59:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 55%
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tỉ số phần trăm học sinh nam với cả lớp là 
  22 : 40 x 100 = 55 %
  Đáp số : 55 %
   

 2. Số học sinh nữ là:
     40 – 22 = 18 (bạn)
  Tỉ số phần trăm số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là: 
     18 : 40 = 0,45 = 45%
                 Đáp số: 45%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )