Toán Lớp 5: 7. Bốn bạn : Như, Nam, Nguyên, Bảo cân nặng lần lượt là : 33,2kg ; 35kg ; 31,55kg ; 36,25kg . Hỏi trung bình mỗi bạn cân nặng bao nhiêu

Question

Toán Lớp 5: 7. Bốn bạn : Như, Nam, Nguyên, Bảo cân
nặng lần lượt là : 33,2kg ; 35kg ; 31,55kg ;
36,25kg . Hỏi trung bình mỗi bạn cân nặng
bao nhiêu kg?
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
8/ Bác Ba nuôi cả gà và vịt tổng cộng 80 con.
Bác Ba đã bán hết 10 con gà và 7 con vịt nên
còn lại số gà bằng 2/5 số vịt. Hỏi lúc chưa bán,
bác Ba có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt?
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 1 tuần 2022-06-18T00:17:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1
  Trung bình mỗi bạn cân được là
  (33,2+35+31,55+36,25):4 =34(kg)
  2
  Số gà và vịt còn lại là
  80-(10+7)=63(con)
  Số gà lúc đầu là
  63:(2+7)×2+10=28(con)
  Số gà lúc đầu là
  80-28=52(con)
  #Xin hay nhất#
  #Chúc bạn học tốt#

 2. 7. 
               Bài giải:
  Tổng số cân nặng của 3 bạn là:
  ⇒ 33,2+35+31,55+36,25=136 (kg)
  Trung bình mỗi bạn nặng số kg là:
  ⇒ 136:4=34 (kg)
  Đ/S: 34 kg
  8.
            Bài giải:
  Số gà và vịt còn lại là:
  ⇒ 80-(10+7)=63 (con)
     *Vẽ sơ đồ*
  Tổng số phần bằng nhau là:
  ⇒ 2+5=7 (phần)
  Sau khi bán còn số con gà là:
  ⇒ 63:7×2=18 (con)
  Sau khi bán còn số con vịt là:
  ⇒ 63-18=45 (con)
  Số gà lúc đầu là:
  ⇒ 18+10=28 (con)
  Số vịt lúc đầu là:
  ⇒ 45+7=52 (con)
  Đ/S: Gà: 28 con
           Vịt: 52 con.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )