Toán Lớp 5: 6km vuông 8hm vuông=–.khm vuông

Question

Toán Lớp 5: 6km vuông 8hm vuông=………khm vuông, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 1 tháng 2022-03-14T18:01:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   6km²8hm²=6,08km²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 8hm²=0,08km²
  6km² đã là km² sẵn nên không cần đổi
  Cộng cả hai lại:
  0,08km²+6km²=6,08km²

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 8hm^(2)=0,08km^2
  Tổng: 600+0,8=6,08 (km^(2))
  =>6km^(2)8hm^2=6,08km^2
  $@Doraemon50th$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )