Toán Lớp 5: 63,9 x 99 + 63 + 0,9 Nhanh nhất em sẽ vote 5 sao nàk Chú ý là tính bằng cách thuận tiện nhất nhé

Question

Toán Lớp 5: 63,9 x 99 + 63 + 0,9
Nhanh nhất em sẽ vote 5 sao nàk
Chú ý là tính bằng cách thuận tiện nhất nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 29 phút 2022-05-01T13:54:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 63,9 xx 99 + 63 + 0,9

  = 63,9 xx 99 + ( 63 + 0,9 )

  = 63,9 xx 99 + 63,9

  = 63,9 xx ( 99 + 1 )

  = 63,9 xx 100

  = 6390

   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  63,9 × 99 + 63 + 0,9

  =63,9 × 99 +63,9

  =63,9 × (99 +1 )

  = 63,9 × 100 

  = 6390

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )