Toán Lớp 5: 6×20,06+4×20,06-2,006×0,2-2,006×80

Question

Toán Lớp 5: 6×20,06+4×20,06-2,006×0,2-2,006×80, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 3 tháng 2022-11-23T23:59:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   6 × 20,06 + 4 × 20,06 – 200,6 × 0,2 – 2,006 × 80
  = (6 + 4) × 20,06 – 40,12 – 160,48
  = 10 × 20,06 – 40,12 – 160,48
  = 200,6 – 40,12 – 160,48
  = 160,48 – 160,48
  = 0

 2. @Bơ
  Giải đáp:=0
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  6xx20,06+4xx20,06-200,6xx0,2-2,006xx80
  = 20,06(6+4)- 40,12- 160,48
  = 20,06 xx 10 – 40,12 – 160,48
  =200,6-40,12-160,48
  = 160,48-160,48
  =0

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )