Toán Lớp 5: 60000mm2=…m2 25km2=-.m2 54000dm2=–..m2 70000cm2==..m2

Question

Toán Lớp 5: 60000mm2=…m2
25km2=…..m2
54000dm2=……….m2
70000cm2=…………..m2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 6 tháng 2022-06-20T09:15:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\textit{6000mm²=0,06m²}$
  $\textit{25km²=25000000m²}$
  $\textit{54000dm²=540m²}$
  $\textit{70000cm²=7m²}$

 2. Giải đáp:
  $60000mm^2=0,06m^2$
  $25km^2=25000000m^2$
  $54000dm^2=540m^2$
  $70000cm^2=7m^2$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $1m^2=1000000mm^2$
  $1km^2=1000000m^2$
  $1m^2=100dm^2$
  $1m^2=10000cm^2$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )