Toán Lớp 5: 60 phút-32 phút-51 giây bằng bao nhiêu phút bao nhiêu giây

Question

Toán Lớp 5: 60 phút-32 phút-51 giây bằng bao nhiêu phút bao nhiêu giây, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 6 tháng 2022-06-20T19:50:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 60 phút-32 phút-51 giây
  =28 phút – $\frac{51}{60}$ phút
  =27 $\frac{9}{60}$phút
  = 27 $\frac{3}{20}$ phút
  = 27 $\frac{3}{20}$  × 60  ( giây)
  = 1629 giây 

 2. 60 Phút – 32 Phút – 51 Giây
  = 28 Phút – 51 Giây
  Đổi: 28 Phút = 1680 Giây
  ⇒ 1680 Giây – 51 Giây
  = 1629 Giây
  Đổi: 1629 Giây = 27 Phút 9 Giây
  $\color{red}{@huythanh08}$
  xin hay nhứt ạ :333333~

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )