Toán Lớp 5: 6. Tìm x xxx – xx- x – 25 =4430

Question

Toán Lớp 5: 6. Tìm x
xxx – xx- x – 25 =4430, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 17 phút 2022-06-17T23:41:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $xxx – xx – x – 25 = 4430$
  => x . 111 – x . 11 – x – 25 = 4430
  => x(111 – 11 – 1) = 4430 + 25
  => x . 99 = 4455
  => x = 4455 : 99
  => x = 45
  Vậy x = 45
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  xxxx – xx – x – 25 = 4430
  x( 111 – 11 – 1) =4455
  99x=4455
  x=(4455)/(99)
  x=45
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )